bakkerij-automatisering

kaasbehandeling

(de)palletiseren

inpakken/pick&place

interne logistiek

machinebelading/
(metaal)bewerking

 


 

Download leaflet (pdf)


(de)palletiseren

Sinds er robots zijn worden deze toegepast voor palletisering. De voordelen van een robot boven een conventionele palletiser zijn o.a. flexibiliteit, eenvoudige opstelling, minimum aan randapparatuur en een minimum aan onderhoud.

DERO heeft de afgelopen jaren vele (met name specifieke) robotpalletiseersystemen geleverd voor een verscheidenheid aan toepassingen. Wij hebben oplossingen voor het palletiseren en depalletiseren van dozen (open/dicht), kratten, zakken, emmers, kazen etc.

Flexibele capaciteiten
Een goed voorbeeld van de innovatieve palletiseerinstallaties van DERO is het project bij Friesland Campina in Leerdam. Het project, dat gekenmerkt wordt door eenvoud (less is more!), omvat een dozen transport- en palletiseersysteem dat voorziet in het automatisch palletiseren van de omverpakkingen van zes verschillende kaasverpakkingslijnen. Behalve het palletiseren zelf omvat de geleverde installatie ook het totale pallettransport van lege en beladen pallets inclusief het wikkelen ervan.

Het palletiseren geschiedt door drie Fanuc robots op een lineairtrack. Mede door deze opstelling zijn de robots in staat om, bij volloop op de banen van hun ‘collega-robot’, elkaar te assisteren. Door de samenwerking van deze robots worden de piekcapaciteiten verdeeld en zijn er minder robots nodig, dit dynamisch gedrag van samenwerkende robots in een palletiseerinstallatie is uniek!

(klik hier voor meer informatie over dit project)